FAQ om Højttalere

Hvad betyder watt?

Fakta: Watt er måleenheden for elektrisk effekt.

Mange mennesker taler om Watt, når de skal forsøge at vurdere en højttaler.

Watt er måleenheden for elektrisk effekt, og i en højttaler udgør Watt-opgivelsen den effekt som højttaleren kan tåle at blive belastet med under nogle bestemte målebetingelser.

Det kan være interessant, at vide hvor mange Watt en højttaler kan tåle, men det er også vigtigt at vide, at:

 • Watt fortæller ikke alene hvor højt højttaleren kan spille. Her skal man kende højttalerens drifteffekt, for at kunne omregne til dB (lydtryk).
 • Watt fortæller ikke om anlæggets forstærker kan brænde højttalerne af. Højttalere ødelægges oftere af forvrængning end af elektrisk effekt.
 • Watt fortæller ikke om lydens kvalitet. Lydkvaliteten er meget vanskelig at måle, og belastbarheden har under ingen omstændig- heder nogen særlig indflydelse.
 • Watt fortæller ikke om højttalerens forventede levetid (holdbarhed).
 • Watt fortæller ikke om højttaleren ”passer” til resten af anlægget.


Det er rart at være sikker på, at man er i gang med at investere i kvalitetshøjttalere, men det er ikke Watt-opgivelsen der fortæller dette. I den forbindelse skal det bemærkes, at Watt kan måles efter IEC 268/5 standarden. Højttalere der er målt efter samme standard kan direkte sammenlignes. Men der kan være målt efter andre standarder, der er ”opfundet” til at gøre tallet højere end IEC-standarden ville have gjort.

Sådan måles højttalerens belastbarhed i Watt

Målestandarden hedder IEC 268/5

Højttaleren påføres et signal fra en forstærker. Signalet består af pink noise – eller lyserød støj – der minder om den kraftige susen man hører, når en radio er indstillet mellem to stationer. Lyserød støj indeholder alle toner på samme tid, alle med samme styrke.

Musikbelastning: måles også i 100 timer, men her får højttaleren 2 minutters ”kølepause”, så der er 1 min. signal, 2 min. pause, 1 min. signal osv.). Dette resulterer i en belastbarhed, der er omkring 5 gange højere end den nominelle belastbarhed.

Ingen af de målesignaler, som anvendes ifølge IEC standarden minder om en musikbelastning i den virkelige verden. Blandt andet derfor kan måleresultatet ikke bruges til at udpege en forstærker, der ”passer til højttalerne”.

Hvad betyder driftseffekt?

 

Fakta: Drifteffekten angiver hvor mange Watt højttaleren skal tilføres, for at den gengiver et lydtryk på 96 dB i 1 meters afstand.

Hvor højt kan højttaleren spille?

Drifteffekt, virkningsgrad eller følsomhed. Disse tre begreber dækker over højttalerens evne til at omsætte forstærkerens elektriske signal til lyd.
En høj drifteffekt betyder, at en given højttaler vil kræve en kraftigere forstærker, for at være i stand til at spille lige så højt som en højttaler med lav drifteffekt.
Forskelle i drifteffekten forklarer hvorfor nogle højttalere spiller højere end andre, når de tilsluttes den samme forstærker (når volumenknappen står i samme position).

Det betyder at:

 • Du kan regne dig frem til højttalerens maksimale lydtryk, hvis du også kender belastbarheden.


Omregning fra drifteffekt til lydtryk (dB)

Når den effekt der tilføres en højttaler fordobles, vil lydtrykket fordobles. Dette svarer til 3 dB.

Derfor kan du regne ud hvor højt en højttaler kan spille, hvis du også kender dens belastbarhed.

Eksempel: En højttaler har en drifteffekt på 5 Watt og kan tåle 160 Watt belastning.

5 Watt giver 96 dB lydtryk. Effekten fordobles og lydtrykket fordobles osv.

 • 10 Watt giver 99 dB lydtryk.
 • 20 Watt giver 102 dB lydtryk.
 • 40 Watt giver 105 dB lydtryk.
 • 80 Watt giver 108 dB lydtryk.
 • 160 Watt giver 111 dB lydtryk.

Dette gælder i 1 meters afstand fra højttaleren.

Sådan måles højttalerens drifteffekt i Watt

Højttaleren placeres i et lyddødt rum og tilsluttes en forstærker. Forstærkeren sender et signal bestående af ”lyserød støj” ud gennem højttaleren. I præcis 1 meters afstand fra højttaleren er en målemikrofon placeret. Den måler lydtrykket fra højttaleren